Bygningens historie​

Blandt de ejendomme, hvis arkitekt er ukendt, er således assurancefirmaet Aug. Borgens hus nr. 5. Det vides dog, at dets bygherre var en vis Lorents Bertelsen eller hans enke Marthe H. Berthelsen, som ejede det i 1798. Hun disponerede selv over stueetagen, hvorimod de øvrige etager var udlejede. For kælderen modtog hun en leje på 200 rdlr. om året. For førstesalen fik hun 200 rdlr, for andensalen 150 og for trediesalen 120. Så ejendommen har sikkert forrentet sig ganske godt. Iøvrigt må den have været blandt de første, som genrejstes efter branden. Fra 1798 er der en sag med hjørnegrundens ejer om et fundament i baghuset, der stod inde på hans grund.​

I 1819 synes ejendommen at være blevet solgt til vildt- og frugthandler Peder Hansen, der endnu i 1842 nævnes som dens ejer, men året efter tilhører den Johanne Margrethe Bentzen, enke efter spækhøker Niels Bondrup Bentzen, og det er sandsynligt hendes to sønner, hjul- og karetmester Johannes Bentzen og malermester Niels Bentzen, som står opført som dens ejere i 1863. To år efter erhverves den af boghandler Philip G. Philipsen, efter hvis død i 1877 boghandelen og det af ham oprettede forlag videreføres af hans to sønner, boghandler Ludvig Philipsen og den kendte kommunalpolitiker, cand. jur. Gustav Philipsen, der efter sin broders død i 1895 blev eneejer. Samme år overgik forretningen til det nordiske forlag, der i 1903 forenedes med Gyldendal.


I 1896 erhvervedes selve ejendommen af grosserer Arthur Borgen, hvis enke i 1917 solgte den til grosserer William Malling.Ejendommen er flere gange blevet ombygget. Oprindelig var det et enkelt nyklassisk fireetagers hus, der ubemærket føjede sig ind i den øvrige husrække.Som ældre fotografier viser, havde facaden i Philipsens ejertid imidlertid kvaderfugning og indfatning omkring vinduerne på første sal, medens der i stueetagen var indsat store butiksruder.

Denne modernisering er sandsynligvis foretaget i forbindelse med hans overtagelse af ejendommen i 1865. Da den i 1896 blev købt af Borgen, var renæssancen tidens store ideal, og det blev derfor overdraget arkitekten Martin Borch, at give det gamle senempirehus et mere tidssvarende klædebon. Idag er det sikkert kun de færreste, der tænker på, at det karakteristiske "renæssancehus" på Højbro Plads oprindelig var en nyklassisk ejendom. Hvad man end mener om det, så er det ihvertfald et af de mest iøjnefaldende huse på Højbro Plads, især på baggrund af den øvrige bebyggelse, som bortset fra "Højbrohus" og "Kgl. Brand" på hjørnet af Gammelstrand i store træk har bevaret sin oprindelige skikkelse.

Afskrift af: Fra Nybørs til Højbro Plads" af Steffen Linvald 1963.

Åbningstider​ :

​Mandag​

​​09.00 – 16.00

​Tirsdag

​09.00 – 18.00

​Onsdag

09.00 – 17.00​

Torsdag

​09.00 – 14.00

Fredag​

​Lukket

Uden for klinikkens åbningstid henvises der til:

Københavns Tandlægevagt

Oslo Plads 14, 2100 Kbh. Ø

T : 1813​

TANDLÆGE MAJ-BRITT LILIENDAHL

Højbro Plads 5, DK-1200 København K.​